Suomalaisten eläkevarallisuus:

Luvatut eläkkeet:


Suomen eläkejärjestelmä on lähes puoli biljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä vastaa noin kymmentä Suomen valtion budjettia.

Eläkkeet ovat ylivoimaisesti suurin julkinen menoerä. Vuonna 2016 kaikkiin lakisääteisiin eläkkeisiin käytettiin yhteensä huimat 29 miljardia euroa. Eläkkeet muodostavat noin 75% kaikista sosiaaliturvamenoista.
Eläkkeiden maksua varten ollaan rahastoitu suuri summa rahaa, mutta eläkerahastot eivät riitä eläkkeiden maksuun. Eläkekello näyttää arvion nykyisistä eläkevaroista ja luvatuista eläkkeistä.
Koska eläkerahastot eivät riitä eläkkeiden maksuun, eläkkeet joudutaan rahoittamaan työssäkäyvien maksamilla veroluontoisilla eläkemaksuilla. Nuoremmat sukupolvet maksavat siis nyt eläkkeellä olevien eläkkeet.
Eläkemenot nousevat nopeasti. Työeläkkeet muodostavat valtaosan kaikista eläkemenoista. Vuonna 2000 työeläkemenot olivat 11 miljardia euroa, kun vuonna 2016 ne olivat jo 26 miljardia euroa.
Eläkeläisten kasvavan määrän takia eläkemaksuja on jouduttu nostamaan. Vuonna 1962 eläkejärjestelmään tilitettiin 5% palkasta. Vuonna 2017 työeläkemaksuprosentti on jo 24,4%. Eläkemaksut ovat siis moninkertaistuneet.
Eri ikäluokat saavat maksamilleen maksuille erilaisen tuoton. Vuonna 40 syntyneet saavat maksuilleen tuottoa 6,5% siinä missä 60-luvulla syntyneistä lähtien tuottoprosentti on välillä 2,3-2,8%.

Tietoa Eläkekello-sivun tekijästä

Juhani Kähärä on espoolainen diplomi-insinööri, Espoon kaupunginvaltuutettu ja Liberaalipuolueen perustaja. Kähärä työskentelee data-analyytikkona ja ohjelmistokehittäjänä suuressa suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Hän on myös työskennellyt tuotekehitystehtävissä terveysteknologia-alan start-upissa ja laskennallisen systeemibiologian tutkimustehtävissä Aalto-yliopistossa.

+358 40 5128503
juhani.kahara@liberaalipuolue.fi


<